• Lorem ipsum

PSO

We zijn trots dat we in 2023 trede 3 op de PSO ladder hebben bereikt. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Bedrijven, waaronder Kunststofreus, behoren tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland als het gaat om socialer ondernemen.

Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Met de toepassing van social return zorgt de overheid ervoor dat een investering die wordt gedaan, naast het ‘gewone’ rendement, een concrete sociale winst oplevert. Met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een social return waarde gecreëerd die mag worden afgetrokken van de social return verplichting. De verantwoording gaat via een social return monitoring systeem.

Geen producten gevonden...