• Lorem ipsum

Ondanks de zorgvuldige aandacht van Kunststofreus.nl voor de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. Ook op de content van de externe links die we als service aanbieden hebben we geen invloed.

Mocht u hinder ondervinden en wilt u dit communiceren kunt dit ons schriftelijk melden.